Vuosikokous 24.1.2018 klo 18:00

Virkkalan voima, Vuosikokous 24.1.2018, Kokouspöytäkirja

 1. PJ Villanen avasi kokouksen klo 18:10. Läsnä olivat Petri Villanen, Jere Karttunen, Jarno Kärkkäinen, Arto Malava, Juhana Saarinen ja Hannu Mikkonen.
 2. Valittiin puheenjohtajaksi, Villanen, sihteeriksi Saarinen, pöytäkirjantarkistajiksi Jere Karttunen ja Arto Malava.
 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta tiedotettiin seuran sähköpostin, nettisivujen ja seuran Facebook-ryhmän kautta 7.1.2018.
 4. Vahvistettiin kokouksen asialista. Asialistalla oli 15. kohtaa. (liitteenä)
 5. Käsiteltiin hallituksen toimintakertomus, päätettiin tehdä siihen jatkossa muutama lisäys nettisivujen ja Facebook-ryhmän tietojen avulla siitä, mitä vuoden aikana tapahtui: kisat, osallistuminen, saavutukset. Saarinen lupautui huolehtimaan tästä.
 6. Käsiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. (liitteenä) Suurimmat menot olivat hankittu kisateline ja Voimanostoliiton jäsenmaksu. Tilillä on riittävästi rahaa seuran toimintaa varten. Tilinpäätös vahvistettiin.
 7. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. (liitteenä) Päätettiin järjestää kaksi kisaa: mahdollisesti Penkkikarnevaalit 5.5.2018 ja voimanostokisa loka-marraskuussa, myöhemmin sovittavana päivänä.
 9. Päätettiin toiminnantarkastajien palkkioksi 0,00€.
 10. Määrättiin jäsenmaksun suuruudeksi 20,00 €/vuosi/jäsen, eräpäivä helmikuun loppuun mennessä. Käsiteltiin talousarvio. (liitteenä) Keskusteltiin mahdollisesta kisatangon hankkimisesta. Asiaan palataan loppuvuodesta.
 11. Toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Mikkonen ja Jarno Kärkkäinen.
 12. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Villanen.
 13. Hallitukseen valittiin sihteeriksi Juhana Saarinen, varapuheenjohtajaksi Arto Malava, jäseneksi Jere Karttunen, varajäseniksi Hannu Mikkonen ja Samuel Nurmi.

 

 1. Käsiteltiin aloitteet: todettiin, että aloitteita ei ollut tullut hallituksen käsiteltäväksi.

 

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23.

 

 

Lohjalla 24.1.2018

_____________________

Juhana Saarinen, Virkkalan voiman sihteeri

 

 

pöytäkirjan tarkastivat:

 

____________________                                               _______________________

Arto Malava                                                                   Jere Karttunen